mvo

VAKGARAGE BODEGRAVEN SPONSORT CHAYENNE

Chayenne Vermeer is een meisje dat lijdt aan de CDKL-5, een vorm van epilepsie. Vakgarage Bodegraven sponsort dit meisje. Met het geld worden betere leefomstandigheden gecreëerd voor Chayenne.

Wat is CDKL-5?
Een vorm van epilepsie die veroorzaakt wordt door een foutje in het erfelijk materiaal. De plaats van dit foutje in het erfelijk materiaal wordt het CDKL-5 gen genoemd. Kinderen met epilepsie als gevolg van een foutje in het CDKL-5 gen kunnen verschillende vormen van epilepsie hebben. Deze is vaak erg moeilijk behandelbaar, in combinatie met een grote ontwikkelingsachterstand en kenmerken uit het autistisch spectrum.

CDKL-5 is een zeldzame ziekte, wat nog maar pas ontdekt is. Het foutje in het gen is al voor de geboorte aanwezig, de meeste kinderen krijgen al op jonge leeftijd voor het 1ste levensjaar last van deze epilepsie en hebben een grote ontwikkelingsachterstand. Er bestaat geen behandeling die kinderen met CDKL-5 epilepsie kan genezen. De behandeling is er op gericht om de epileptische aanvallen zo goed mogelijk te onderdrukken. En om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. De levensverwachting van kinderen met CDKL-5 hangt sterk samen met de ernst van de epilepsie en de ontwikkelingsachterstand.

VAKGARAGE BODEGRAVEN SPONSORT ALPE D'HUZES

Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto "Opgeven is geen optie" wordt op één dag de legendarische Alpe d'Huez tot 6 keer aan toe beklommen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch lukte het al heel veel deelnemers, zelfs een aantal (ex-)kankerpatiënten. Sinds de start in 2006 is jaar op jaar een nieuw recordbedrag aan sponsoring opgehaald. Vanaf de eerste keer van de actie in 2006 wordt 103% van alle sponsorgelden aangewend voor onderzoek.

In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Kanker is alomtegenwoordig. Ertegen vechten lijkt zinloos. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. Iedereen maakt van dichtbij mee hoe levens drastisch beïnvloed en verwoest worden. Alpe d'HuZes is opgericht met als doel de onmacht die door kanker ontstaat, om te zetten in kracht. Dit doen we door met zoveel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het mogelijke te verleggen. Alpe d'HuZes is gegrondvest op de absolute overtuiging dat je de grootst mogelijke voldoening bereikt als je je met hart en ziel inzet voor een ander.

JOHAN CRUYFF FOUNDATION

BOVAG is een unieke samenwerking aangegaan met de Johan Cruyff Foundation. BOVAG-bedrijven kunnen de stichting steunen door per uitgevoerde APK een donatie te doen. Inmiddels hebben al ruim 140 onafhankelijke autobedrijven zich aangemeld voor deze mooie samenwerking. 

Sinds de start in 1997 is de Johan Cruyff Foundation uitgegroeid tot een organisatie die elke dag opnieuw jeugd in beweging brengt en houdt. De Foundation doet dat door projecten op te zetten en te ondersteunen, waarbij sport en spel belangrijke dragers zijn. Daarnaast is onlangs ‘de 14 van Johan’ in het leven geroepen. ‘De 14 van Johan’ is een verzameling van kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, jongeren van de Cruyff Courts en studenten van het Cruyff College en de Cruyff University.

Een sterk merk 
BOVAG was op zoek naar een sterk Nederlands merk dat zich op een positieve manier afficheert met ‘beweging’. Dat is immers de kernboodschap: BOVAG houdt je mobiel! Daarnaast bleek uit onderzoek dat veel onafhankelijke autobedrijven in hun eigen omgeving al aan (sport)sponsoring doen. Sommige bedrijven bieden jongeren met een rugzak een stage- of werkplek. Andere ondernemers sponsoren de plaatselijke voetbalvereniging. Met de aftrap van deze samenwerking hoopt BOVAG ondernemers nog meer te stimuleren om hun steentje bij te dragen aan een betere samenleving.